Presentació

Projecte iPads One2one

 

6EP

1ESO

2ESO

3ESO

 

El curs 2009-2010, l’Escola es va acollir al programa d’innovació pedagògica Educat1x1, promogut pel llavors Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, adreçat als alumnes d’Educació Secundària Obligatòria. El programa dotava cada alumne/a d’un ordinador portàtil tipus netbook, finançat a parts iguals per l’administració catalana i les famílies.

No obstant això, a partir del curs 2012-13, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va decidir deixar de donar aquesta ajuda econòmica al projecte Educat1x1 i deixar la decisió de la seva continuïtat en mans de cada escola.

En aquest moment, el projecte Educat 1x1 es va incorporar a l’Escola com a projecte Daina1x1. Aquest, a més d’incorporar els portàtils a totes les aules d’ESO, va suposar una aposta clara per la renovació didàctica utilitzant les noves oportunitats que ens oferien i ens continuen oferint les tecnologies de la informació i de la comunicació. La unió d’aquests dispositius amb  aules amb pissarres digitals i connexió a internet va obrir el món a nous paradigmes educatius.Els llibres i continguts digitals creats pel professoratde l’Escola i gestionats a través dels entorns d’aprenentatge virtuals, tipus Moodle, van permetre la personalització dels aprenentatges fent-los més significatius. Les eines i activitats del núvol van potenciar el treball col·laboratiu, l’emprenedoria, la creativitat, la innovació, etc. El repte ha estat sempre clar, aconseguir que  l’alumnat de l’Escola adquireixi les màximes competències en la Societat del Coneixement. 

El curs 2014-15, després dels quatre anys d’experiència docent a l’aula del projecte Daina1x1 i de l’evolució tecnològica de la societat, l’Escola va decidir que l’eina més apropiada per desenvolupar les metodologies relacionades amb el projecte era la tauleta tipus iPad.

Com en els anys anteriors, el Consell Rector de l’Escola ha decidit ajudar econòmicament el projecte d’un/a alumne/a un iPad a l’Escola que rep el nom de Projecte iPad one2one.

Aquest projecte consisteix en dotar a tot l’alumnat de 6EP, 1ESO, 2ESO i 3ESO d’una tauleta de tipus iPad com a eina digital de treball, amb un ús únicament pedagògic, que l’alumant es podrà endur a casa per poder continuar realitzant les seves tasques d’ensenyament-aprenentatge. La utilització d’aquesta eina està lligada a unes pautes d’ús marcades per l’Escola i la seva gestió està centralitzada des del Departament TAC de l’Escola.

Aquesta eina digital obre un ventall enorme de possibilitats per realitzar tota mena de projectes acadèmics i treballar la competència digital. No obstant això, l’Escola és conscient que respecte als mètodes d'aprenentatge tradicionals l'iPad pot generar més distraccions. Per aquesta raó és molt important la implicació del professorat i les famílies en la supervisió del treball de l’alumnat. Des del centre, el professorat a peu d'aula, l’ús de l’Eina de control i gestió i els perfils dels dispositius limiten en gran mesura aquest possible ús inadequat de l’eina, però l'educació i la implicació de les famílies en el treball diari de l'alumnat a casa són molt necessàries per garantir un bon funcionament del projecte.