Apple ID

Apple ID

L'Apple ID és un identificador format per una adreça de correu electrònic i una contrasenya que serveix per autenticar-se en els diferents serveis d'Apple, com ara iCloud, iTunes i Apple Store.
Els Apple ID són indispensables per poder tenir aplicacions instal·lades, fer una subscripció a un curso d'Apple, realitzar còpies de seguretat del dispositiu, etc.. Totes aquestes accions realitzades amb l’eina s'associen a l'Apple ID i per tant no depenen del propi dispositiu. Això és molt útil ja que en cas de pèrdua o trencament, podrem restaurar les aplicacions i continguts obtinguts en un nou dispositiu.

 

Apple ID Gestionat

A l’Escola, els iPads del projecte one2one treballen amb un Apple ID gestionat.

Com qualsevol Apple ID, els Apple ID gestionats serveixen per a iniciar sessió en un dispositiu personal. També s'utilitzen per a accedir a serveis d'Apple, com iCloud i col·laboracions amb iWork i Notes. A diferència dels Apple ID habituals, és l’Escola, a través del Departament TAC, qui fa les gestions com són la mateixa creació dels Apple ID, els restabliments de contrasenyes i la seva administració en general.

A més a més, el fet de què els Apple IDs de l’Escola siguin gestionats, proporciona a l’alumnat 200 GB d’emmagatzematge a iCloud i tenir prioritat a l’hora d’actualitzar la suite d’apps iWork.