Incidències tècniques

Incidències tècniques

En cas d’incidència tècnica, el primer pas que caldrà fer és portar l’iPad al Departament TAC dins l’horari establert d’atenció a l’alumnat (primer pati). Allà se li farà una valoració inicial i es determinarà quines accions cal prendre.