Eina de gestió MDM

Eina de gestió i control centralitzada dels dispositius (MDM)

Per poder gestionar tots els dispositius de l’Escola de forma centralitzada i poder garantir l’ús de l’eina exclusivament en una vessant pedagògica, des del Departament TAC de l’Escola s’ha optat per fer servir una eina de gestió i control centralitzada dels dispositiu (en anglès mobile device management, abreujat habitualment MDM). 

Zuludesk és l’aplicació triada pel Departament TAC per cobrir aquesta necessitat. 

Amb Zuludesk, l’Escola pot gestionar les seves les taules de tot l’alumnat, donant accés únicament a les aplicacions amb les que es treballarà durant les sessions.