Estatuts

Els estatuts són la base jurídica sobre la qual s'assenta la Cooperativa d'Ensenyament Daina-Isard. En ells s'especifica:

  • L'actuació que han de tenir els socis amb els seus drets i els deures
  • El règim econòmic que la regeix
  • L'organització funcional interna
  • Els òrgans de gestió i de representació

La Cooperativa va ser constituïda legalment el 14 de novembre de 1975 i els estatuts van ser modificats i aprovats a l'Assemblea Extraordinària del 6 de maig de 2004. L'any 2009 es va aprovar un nou afegit al text original del 2004 (disponible properament).

La última versió el text es va adaptar a la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de Cooperatives de Catalunya amb la modificació del Decret Llei 1/2011, de 15 de febrer. Els estatus vigents van ser aprovats en Assemblea Extraordinària el 20 de desembre de 2016.

[ Estatuts de la Cooperativa 20 de desembre de 2016 ]