Serveis

Serveis

Servei de permanències

 • El servei de permanències ocuparà el lloc de la Sala Polivalent d’EI i de Batxillerat. L’entrada es realitzarà pel vial de serveis.
 • Els espais estan degudament desinfectats i en constant ventilació.
 • Tot l’alumnat, independentment de la seva edat, haurà de dur mascareta contínuament.
 • Un cop buida la instal.lació, és netejarà per al seu ús posterior com espai alternatiu.
 • L’horari de permanències s’adaptarà a les noves franges horàries.

 

Servei de transport

 • L’alumnat, en pujar al bus, es desinfectarà les mans amb gel hidroalcohòlic.
 • Es pendrà la temperatura dins el bus. En cas que sigui superior a 37,5º s’avisarà la família.
 • A dins de l’autobús caldrà dur mascareta. Si un alumne no porta mascareta, no podrà pujar a l’autobús.
 • L’alumnat ocuparà sempre el mateix seient
 • Qualsevol llibre o aparell d’entreteniment (aparell per escoltar música, telèfon mòbil...) ha de ser d’ús individual i no es podrà compartir.
 • Cal evitar aglomeracions a les parades de l’autobús.

 

Servei de menjador

 • Per incorporar les mesures excepcionals de seguretat sanitària s’han reorganitzat els torns de menjador i s’han dissenyat recorreguts per evitar encreuaments.
 • S’han instal·lat mampares a l’àrea de recollida de menjar
 • L’alumnat es rentarà les mans just abans d’accedir al menjador amb sabó o gel hidroalcohòlic.
 • Es mantindrà en tot moment la distància, segons normativa, entre les taules dels diferents grups bombolla.
 • En el cas de l’ESO es realitzaran dos torns.
 • L’alumnat de 1EP i 2EP menjarà a les aules respectives.
 • L’alumnat a partir de 6anys només es podrà treure la mascareta quan estigui assegut a la seva taula. Un cop acabi, es posarà immediatament la mascareta abans de tornar la safata i desinfectar l’espai.

 

Neteja i desinfecció dels espais

 • Per incorporar les mesures excepcionals de seguretat sanitària, s’han reorganitzat i redissenyat els espais de l’Escola.
 • La periodicitat de la neteja i la desinfecció es determinarà en funció del trànsit i de l’ocupació de l’espai, i tots els espais es ventilaran abans del seu ús, en els canvis de classe i en acabar les classes. Sempre que sigui possible, es treballarà amb finestres i portes obertes.
 • S’ha augmentat la freqüència de les tasques de neteja de l’equip de neteja.
 • En el cas dels espais comuns d’ús esporàdic, es desinfectaran i es ventilaran després de cada ús i abans que hi entri un grup nou.
 • L’alumnat s’implicarà en les tasques de neteja i desinfecció dels espais que utilitzi.

 

Senyalèctica

 • Tots els espais estan degudament senyalitzats amb cartells explicatius.
 • Als lavabos hi ha cartells explicatius sobre com realitzar rentat de mans.
 • A tots els espais comuns es pot consultar la normativa i les mesures de prevenció.
 • A les entrades del Centre trobareu els circuits i els horaris explicats
 • A les entrades i a les zones comunes com són els patis i a Secretaria, trobareu les distàncies que cal mantenir a través de senyals a terra. 

 

Ús dels vestidors

 • Els vestidors es podran fer servir per canviar-se de roba i dutxar-se després de les sessions d’Educació Física.
 • Els vestuaris es desinfectaran després de cada ús.