Mesures COVID

Curs 20-21, Tot el que cal saber

 

En aquest apartat web trobareu tota la informació detallada en relació amb l’organització i el funcionament de totes les activitats que es realitzen al Centre. El nostre objectiu és reprendre l’activitat amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les persones al Centre, la correcta gestió de la situació sanitària i el dret de tots els infants i joves a una educació de qualitat. Amb tot, la situació d’incertesa continua i per això es fa necessària l’aplicació continuada d’una sèrie de mesures que comporten modificar de manera notable el funcionament del Centre. Aquestes mesures segurament evolucionin de la mà de la situació sanitària actual i de possibles millores que puguem detectar durant els primers dies.

Des de la Cooperativa vetllarem perquè:

  • Tots els infants i adolescents puguin seguir els seus aprenentatges de manera presencial.
  • Se segueixin les instruccions sanitàries per tal que l’escola pugui ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible i, entre tots, contribuir al control de l’epidèmia i, quan escaigui, a la ràpida identificació de casos i de contactes.

Encarem aquest curs com un nou repte amb moltes ganes de tornar a l’aula i amb una oportunitat única per reinventar-nos però també per potenciar les relacions humanes. Som-hi!

 

Podeu consultar el document Tot el que cal saber amb tota la informació aquí