Canvis ESO i Batx

Indicacions específiques de cada etapa

 

ESO i Batxillerat

  • Es mantindran sempre que es pugui els grups estables i en els casos que alumnes de varis grups hagin de compartir espai, mantindran la separació dels grups dins l’espai tal com marca la normativa

  • L’alumnat tindrà adjudicada una aula per grup classe amb l’objectiu de minimitzar al màxim els desplaçaments. En aquesta aula s’hi impartirà el màxim nombre de matèries.

  • Tindrà una taula i cadira adjudicada que haurà de fer servir sempre i desinfectar degudament en les excepcions de moviments.

  • L’alumnat no podrà compartir el material propi i, si comparteix material comú, caldrà que el desinfecti després del seu ús.

  • Per evitar l’ús freqüent de l’armariet i aglomeracions al hall l’alumnat portarà només el material necessari per a realitzar les classes d’aquell dia.

  • L’alumnat podrà accedir als armariets per, si és necessari, deixar-hi el telèfon mòbil i la motxilla d’Educació Física.

  • Algunes activitats habituals podran ser alterades a criteri del centre (cantades, projectes, convalidacions…)

  • L’alumnat adquirirà repsonsabilitats  quant a neteja, desinfecció i ventilació de les seves pròpies aules.

  • Caldrà que l’alumnat tingui sempre una mascareta de recanvi a l’armariet

  • L’alumnat haurà de ser responsable de seguir les rutes establertes i els horaris marcats i comunicats des del Centre.

 

Horaris i indicacions per a l’arribada i la sortida

En el cas d’ESO s’habilitarà l’ús del vial de serveis i la porta del mirador per descongestionar les entrades i sortides.

GRUP MATÍ ACCÉS TARDA ACCÉS
1ESO 9.00h Vial de serveis 15.00h Vial de serveis
13.30h Vial de serveis 17.00h Vial de serveis
2ESO 8.55h Vial de serveis 14.55h Vial de serveis
13.25h Vial de serveis 16.55h Vial de serveis
3ESO 8.55h Entrada Mirador 15.00h Porta Olivera
13.25h Porta Olivera 16.55h Entrada mirador

 

L’alumnat d’Educació Primària de 4, 5 i 6EP entrarà per la porta del pati de l’Olivera seguint el següent horari:

 

GRUP MATÍ ACCÉS TARDA ACCÉS

4ESO
Dilluns,
dimarts i
dimecres

9.00h Entrada MIrador 15.05h Porta Olivera
13.30h Porta Olivera 17.00h Entrada Mirador
4ESO
dijous i
divendres
8.00h Vial de serveis    
14.30h Porta Olivera    

 

 

 

En el cas de Batxillerat s’habilitarà l’ús del vial de serveis. Les entrades a l'edifici també es dividiran.​

 

GRUP MATÍ ENTRADA TARDA SORTIDA

1BATX

8.00h Porta Olivera 14.25h Vial de serveis

2BATX

8.00h Porta Olivera 14.30h Vial de serveis