Canvis EP

Indicacions específiques de cada etapa

 

Educació Primària

  • S’han distribuït els espais i triplicat els cursos de 4, 5 i 6EP per tal de reduir les ràtios dels grups més nombrosos.

  • Els grups són estables i estancs, això vol dir que desenvoluparan l’activitat acadèmica en un nombre limitat d’espais (sobretot a la seva aula) i amb un nombre de mestres limitat i permanent.

  • L’alumnat de 1, 2 i 3EP ocuparà les aules de la planta inferior de l’edifici d’EP, l’alumnat de 4 i 5EP la planta superior. L’alumnat de 6EP s’ubicarà a les aules 0.7, 0.8 i 0.9 de l’Edifici Vitruvi.

  • Abans de l’inici de curs, el tutor contactarà amb les famílies per especificar a quin grup pertany l’alumne/a.

  • S’han refet els grups de 4, 5 i 6EP seguint criteris socials, acadèmics i de gènere.

  • S’incrementarà la neteja i desinfecció de tots els espais de l’aula i altres espais, així com els materials i dispositius d’aquesta etapa.

  • Es mantenen les especialitats, tret distintiu del nostre projecte, limitant el nombre de contactes

 

Horaris i indicacions per a l’arribada i la sortida

En el cas d’Educació Primària només podran accedir al recinte a recollir l’alumne/a les famílies d’1EP i 2EP i hauran de dur posada la mascareta i seguir els recorreguts establerts

 

GRUP MATÍ ENTRADA->SORTIDA TARDA ENTRADA->SORTIDA
1EP 8.50h Porta Pati CI 14.50h Porta Pati CI
13.00h Porta Pati CI 16.50h Pati CI
2EP 8.55h Porta Pati CI 14.55h Porta Pati CI
13.00h Porta Pati CI 16.55h Pati CI
3EP 9.00h Porta Pati CI 15.00h Porta Pati CI
13.00h Porta Pati CI 17.00h Porta Pati CI

 

L’alumnat d’Educació Primària de 4, 5 i 6EP entrarà per la porta del pati de l’Olivera seguint el següent horari:

 

GRUP MATÍ ENTRADA->SORTIDA TARDA ENTRADA->SORTIDA
4EP 8.50h Porta Olivera 14.50h Porta Olivera
13.00h Porta Olivera 16.50h Porta Olivera
5EP 8.55h Porta Olivera 14.55h Porta Olivera
13.00h Porta Olivera 16.55h Porta Olivera
6EP 9.00h Porta Olivera 15.00h Porta Olivera
13.00h Porta Olivera 17.00h Porta Olivera