Concurs públic equipació Daina-Isard

La Cooperativa, aprofitant el canvi de disseny del xandall escolar, obre un procés públic per obtenir el contracte de producció i venda d’equipació escolar per a l’alumnat de la Cooperativa d’Ensenyament Daina-Isard. Actualment la Cooperativa compta amb 780 alumnes que fan servir equipacions de roba escolar, i 100 treballadors i treballadores, aproximadament, amb la seva respectiva roba de treball. Podeu consultar el PLEC DE CLÀUSULES CONTRACTE DE PRODUCCIÓ I VENDA DE ROBA ESCOLAR per obtenir tota la informació respecte el procés.