REOBERTURA DE CENTRE

El Pla d’Obertura de Centres Educatius en Fase 2 de desescalada, que és la primera que permet l’obertura de centres, incorpora les mesures que els documents específics emesos per les autoritats sanitàries han establert, pel que fa a l’adequació d’espais, mesures de distanciament i higiene i vulnerabilitat d’alumnat i personal.
La reobertura del Centre s’iniciarà de forma voluntària per a l’alumnat en el moment que s’iniciï la Fase 2 de desescalada, prevista el dilluns 8 de juny.
El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny.

 

Horaris i calendari de reobertura 

Durant la reobertura només podran accedir al Centre l'aumnat d'EI, de 6EP, de 4ESO i de 2Batxillerat. Durant els dies remarcats en la infografia i sempre seguint les indicacions de seguretat.

Requisits per a poder-se incorporar

És vital comprendre que tot i la reobertura del Centre, cal continuar amb les mesures de seguretat. Per aquest motiu, per poder reincorporar-se, és necessari complir els següents requisits:

 

Horari i calendari alumnat 2Batx

L'alumnat de 2Batx continuarà amb la preparació de les proves de Selectivitat. 

 

Horari Dilluns 08/06 Dimarts 09/06 Dimecres 10/06 Dijous 11/06 Divendres 12/06

9.00 - 10.00h

Castellà 1 - 1BatxA
Anglès 2 - 1BatxB
Català 3 - 2BatxA

9.00 Filosofia - 2 Batx A
9.30 Mates1 1Batx B
9.30 Mates CC SS 2 1Batx A
  Anglès 1 - 1Batx A
Castellà 2 - 1Batx B
Història 3 - 2Batx A
Tecnologia - 1Batx A
Biologia - 1Batx B
Dibuix Artístic - 2Batx A

10.00 - 11.00h

Català 1 - 1Batx A
Història 2 - 1Batx B
Castellà 3 - 2Batx A
Mates 1 - 1Batx B
Mates CCSS 2 - 1Batx A
 

Història 1 - 1Batx A
Català 2 - 1Batx B
Anglès 3 - 2Batx A

Tecnologia - 1Batx A
11.00 - 11.30h PATI PATI   PATI PATI

11.30 - 13.00h

Hª de l'art - 1BatxA
Cultura audiovisual - 2BatxA
Mates - 1Batx B
Mates CC SS - 1Batx A
Fonaments de l'art - 2Batx A
  Física - 1Batx B
Economia E. - 1Batx A
Disseny - 2Batx A
Filosofia 1 Batx B
  Química (online)
Dibuix tècnic (online)
Llatí (online)   Ll. Catalana (online) Geografia (online)
Horari Dilluns 15/06 Dimarts 16/06 Dimecres 16/06 Dijous 17/06 Divendres 18/06

9.00 - 10.00h

Castellà 1 - 1Batx A
Anglès 2 - 1Batx B
Català 3 - 2Batx A

Filosofia - 2Batx A
9.30 Mates1 - 1Batx B
9.30 Mates CC SS 2 - 1Batx A
Anglès 1 - 1Batx A
Castellà 2 - 1Batx B
Història 3 - 2Batx A
Tecnologia - 1Batx A
Biologia - 1Batx B
Dibuix Artístic - 2Batx A
 

10.00 - 11.00h

Català 1 - 1Batx A
Història 2 - 1Batx B
Castellà 3 - 2Batx A

Mates 1 - 1Batx B
Mates CC SS 2 - 1Batx A
Història 1 - 1Batx A
Català 2 - 1Batx B
Anglès 3 - 2Batx A
Tecnologia - 1Batx A   
11.00 - 11.30h PATI PATI PATI PATI  

11.30 - 13.00h

Hª de l'art - 1Batx A
Cultura audiovisual - 2Batx A

Mates 2 - 1Batx B
Mates CC SS 1 - 1Batx A
Fonaments de l'art - 2Batx A
Física - 1Batx B
Economia E. - 1Batx A
Disseny - 2Batx A 
 Tutoria  
  Química (online)
Dibuix tècnic (online)
 Llatí (online)  Lit. Catalana (online)  Geografia (online)  

Grup 1 1 Batx A Ha Art - Mates CC SS - Economia Empresa

Grup 2 1Batx B DT - Mates - Física

Grup 3 2Batx A CA - Filosofia - Fonaments- Disseny    

 

Servei de menjador i transport

No hi haurà servei de menjador ni de transport abans de finalitzar el curs.

 

Material escolar

Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual. No es distribuirà documents en paper, excepte en casos imprescindibles.
Per a les joguines i el material comú de plàstic, se cercaran formes perquè tingui un ús individual diari o en períodes acotats, assegurant que previ a l’ús del material per un altre infant s’haurà desinfectat.

 

Podeu consultar el pla de reobertura de centre aquí