Resultats enquestes famílies

Cada any, a final de curs, enviem una breu enquesta als cooperativistes del Daina-Isard per valorar el grau de satisfacció amb el Centre i la Cooperativa. Els resultats de les enquestes del curs 2017-2018 han estat força favorables obtenint una mitja de 8,3 en el grau de satisfacció global amb el Centre. Gràcies a tots i totes per participar en aquestes enquestes i fer-nos arribar la vostra opinió. De cara aquest curs, ens comprometem a treballar en els aspectes millorables per obtenir encara millors resultats.