Daina-Isard

Avancem plegats

Cooperativa d'Ensenyament des de 1969

capcalera-one2one-pla

Com actuar en cas d'avaria de l'iPad?

L'alumne es fa responsable del bon ús i manteniment de l'iPad perquè en tot moment estigui en condicions de seguir el ritme de les classes.

En cas de bloqueig, avaria i altres incidències, haurà d'acudir a un servei de reparació. Des de l'Escola donem uns consells que facilitaran i agilitaran el tràmit.

PASSOS A SEGUIR

  1. L'iPad avariat es presenta al professor/a, per si es tracta d'una operació senzilla que està al seu abast. Si no se soluciona caldrà portar-lo al Departament TAC de l’Escola.
  2. L'iPad es presenta al Departament TAC en horari d'atenció a l'alumnat (ESO de 11.15h-11.45h). Allà se li farà una valoració inicial i es determinarà si cal enviar-lo al servei tècnic oficial. Totes les gestions relacionades amb la resolució de les incidències tècniques a través dels serveis tècnics oficials són responsabilitat de la família.
  3. Per realizar el tràmit de les incidències amb l’asseguradora de l’empresa k-Tuin les famílies de 2ESO es posaran en contacte amb l'Escola (Servei Next Business Day) i les famílies de 6EP i 1ESO trucaran directament al telèfon 917. 685.467 facilitant la següent informació: 

-DNI o CIF de la persona o empresa titular de la pòlissa

-Marca i model de iPad

-Número de sèrie de l’iPad

 

4. Amb la información del punt anterior, l’empresa k-Tuin obrirà el sinistre i comunicarà a les famílies tots els passos a seguir.

 

Quan un alumne per motius d’avaria es quedi temporalment sense iPad, l’Escola li deixarà un dels iPads del centre en funció de la seva disponibilitat segons les circumstàncies del moment, en el benentès que només el farà servir en l’horari lectiu. Als alumnes afectats se’ls donaran les solucions adequades per garantir el seu procés d’ensenyament-aprenentatge. És important tenir la còpia de l'iCloud activada per a poder recuperar les dades i configuracions de l'iPad en cas d'haver-lo de substituïr. 

Si les incidències tècniques són molt greus poden comportar la necessitat de substituir l’iPad per un de nou tantes vegades com sigui necessari al llarg de tota l’etapa d’EP i ESO. En aquests casos, la família haurà d’assumir el 100% del cost de compra dels nous equips i no rebrà cap subvenció per part de la Cooperativa. Totes les compres estaran centralitzades per l’Escola. 

Estàs aquí:Inici Escola Projectes 3-18 One2One Reparació iPads