Daina-Isard

Avancem plegats

Cooperativa d'Ensenyament des de 1969

Educació Infantil

A Educació infantil fomentem el creixement personal i acadèmic dels alumnes, fem una aposta clara per l’ús educatiu de les noves tecnologies i l'Escola multilingüe.
Últimes novetats al
 Blog EI

Horaris

Aquests són els horaris d'Educació infantil, que són els mateixos d'Educació Primària. En aquesta etapa tant els horaris com la programació són oberts, flexibles i s’adapten a les característiques del grup classe i a les necessitats de cada moment. L’esbarjo és un espai més d’aprenentatge de joc i de relació.Tot i que fem una divisió del treball per àrees tenim un enfocament globalitzador en l’organització dels continguts d’ensenyament.

Aquest és l'horari dels mestres especialistes d'EI. Cal tenir en compte, d'acord amb les característiques de l'etapa, que aquesta distribució horària pot variar.

Some examples of CNS depressants are antihistamines or medicine for allergies or colds, sedatives, tranquilizers or sleeping visit this site right here A statistically significant increase in the proportion of superficial cells and a corresponding.

 

Psicomotricitat

Laura Uroz

Plàstica

Belén Raja

Anglès

Laura Garrido
Connie Darilek

Música

Mercè Puig

TAC

Àngels Aloy

EI 3anysA dilluns dimecres cada dia dijous i divendres dijous
EI 3amysB dimarts dijous cada dia dilluns i dimecres dijous
EI 4anysA dilluns dimecres cada dia dilluns i divendres dilluns
EI 4anysB dimarts dimarts cada dia dimecres i dijous divendres
EI 5anysA dimecres divendres cada dia dilluns i dimecres dilluns
EI 5anysB dimecres dilluns cada dia dimecres i divendres dimarts

A més d'aquests especialistes, a EI també hi intervenen la Montse Garcia, la Montse Prat i la Marta Cuadros, membres del Departament d'orientació i suport.

 

Sortides culturals i colònies

Dues sortides culturals per curs: una relacionada amb un projecte treballat a l'aula i l'altre es realitza la visita a un museu, Fundació Miró, MACBA i MNAC.

 • Sortides puntuals dins del municipi.
 • Colònies a EI 4anys  dos dies i a EI 5 anys tres dies, alternant escola de mar i escola natura de muntanya.

Piscina

Desdoblaments

Apostem pels desdoblaments per atendre al màxim possible la diversitat i l’especialització de les àrees de música, plàstica, anglès, TAC i psicomotricitat.

Treball per projectes

Treball multidisciplinar, col·laboratiu (alumnes, famílies, experts) i amb l'alumne com a protagonista del seu propi aprenentatge, es parteix dels seus propis interessos i inquietud.

Racons

El treball per racons delimita, dins de l’aula, diferents espais on els nostres alumnes realitzen de manera simultània diferents activitats de tipus cognitiu, manipulatiu i simbòlic.

Expressió

Ús de diferents llenguatges: matemàtic, lingüístic, científic, simbòlic plàstic i musical. L'alumnat realitza el seu aprenentatge a través dels sentits i la manipulació.

Llenguatge escrit i matemàtic

Es fa un treball sistemàtic de la part més analítica del llenguatge escrit i matemàtic a partir d'un treball més individualitzat sobre paper a través de fitxes i dossiers.

Suport i orientació

Detecció i atenció d'alumnat amb necessitats específiques d’aprenentatge. Departament de suport i orientació. Serveis de logopèdia i psicopedagogia

Relació Família Escola

Acció tutorial

 • Ús de l’agenda dels alumnes.
 • Conjunta amb totes les famílies del grup classe: dues reunions de tutoria, la primera abans d’iniciar les classes al setembre i la segona abans de finalitzar el curs al mes de maig.
 • Individual amb cada família: en funció de les necessitats de l’alumne/a  i, com a mínim, dues tutories al llarg del curs. Les famílies poden demanar les tutories que considerin oportunes.

Comunicació

 • Ús de l’agenda dels alumnes.
 • Presencial: diàriament a l’entrada i sortida dels nens
 • Ús prioritari del correu electrònic del pare i de la mare per rebre les informacions de l’Escola.
 • Bloc EI

Avaluació

En aquest cicle l’avaluació es defineix com el procés d’observació i anàlisi sistemàtica del procés d’ensenyament i aprenentatge.
L’avaluació s’entén com un element integrat en el procés d'ensenyament-aprenentatge i, per tant, ha de possibilitar:

 • El coneixement de les condicions inicials individuals de cada infant,
 • El coneixement dels progressos que efectua cada infant en el desenvolupament de les seves capacitats.
 • El grau d’assoliment dels objectius establerts.

Per a això, l'avaluació del procés d'aprenentatge dels alumnes es porta a terme en tres fases:

 • Avaluació Inicial.
 • Avaluació Continuada o Formativa.
 • Avaluació Final o Sumativa.

L'aula

 •  Totes les aules estan equipades amb equip informàtic i pissarra digital interactiva (PDI).
 •  Espai acollidor i ampli per a fer diferents tipus d'activitats amb el grup classe i per racons.
 •  La majoria d'aules té un accés directe al pati.

Patis

 •  Espai de patis exclusiu només per Educació Infantil
 •  Zona de joc tova
 •  Zona de sorra
binary trading thailandtrading in binary options

Aula polivalent EI

Aula de plàstica EI

A més a més dels espais localitzats al voltant de les aules d'Educació Infantil també utilitzem els espais comuns de l'Escola.

Estàs aquí:Inici Escola Oferta formativa Educació Infantil